D20102042387 PPSR

D20102042387 PPSR

Saturday, 26 November 2011

CIKGU FAIZ BERI PERMAINAN BAHASA

   Jawab silang kata di bawah.

1.   

4.   6.   2.   

5.  
3.  


   Maklumat : 
BIL.
MELINTANG
BIL.
MENEGAK
1.
Memukul pada muka
4.
Menunjukkan ketinggian
2.
Penjodoh bilangan bagi rumput
5.
Rezeki jangan ditolak ….jangan dicari
3.
Ada dalam badan
6.
Lawan bagi bengkok

No comments:

Post a Comment